Kliknite sem a prihláste sa k svojmu Barn Owl Wireless webové stránky
Výrobcovia a distribútori špecializovaných zariadení pre poľnohospodárstvo, životné prostredie a stavebníctvo.

Profesionálne meranie vlhkosti plodín
slider

Obilnín

Proximetr Grainmaster. Sondy na vlhkosť a teplotu zrna

Použitie poľa

Proximetr Balemaster a Timbermaster. Kontrola poľa.

Údržba merača vlhkosti

Servis na meranie vlhkosti, údržbu a pomoc

Zrná kliník

Dátumy a umiestnenia kliník obilnín Martin Lishman