Kliknite sem a prihláste sa k svojmu Barn Owl Wireless webové stránky
Výrobcovia a distribútori špecializovaných zariadení pre poľnohospodárstvo, životné prostredie a stavebníctvo.

Meranie kvality plodín
slider

Podrobnosti a špecifikácie kvality plodín

Monitorovanie teploty plodín

Odber vzoriek a meranie

Monitorovanie životného prostredia