Kliknite sem a prihláste sa k svojmu Barn Owl Wireless webové stránky
Výrobcovia a distribútori špecializovaných zariadení pre poľnohospodárstvo, životné prostredie a stavebníctvo.

Profesionálne meranie vlhkosti plodín
slider

Zariadenia na meranie vlhkosti zŕn

Pre jednoduchú kalibračnú kontrolu - prečo sa nenachádzate na niektorom z našich kliník na meranie vlhkosti?

Kliniká na meranie vlhkosti sa nachádzajú v priestoroch predajcov strojov a iných, v rôznych krajinách v prvej polovici každého roka.

Je to šanca, aby ste priniesli váš meter a skontrolovali ho proti známym testovaným vzorkám. Náš servisný personál je Vám k dispozícii na poskytovanie informácií o zmenách alebo opravách, ktoré môžu byť potrebné na dosiahnutie štandardného meradla.

Ak je meradlo správne kalibrované, vydáme certifikát, ktorý možno použiť na uspokojenie kontrol kvality.

obilnín

Merače vlhkosti pre obchod s obilninami

Vlhkomery na použitie v teréne

Údržba merača vlhkosti